Tehsil.info-Gəncləri,toplumuzu təhsil sahəsindəki yeniliklər barədə məlumatlandırmaq,təlim,seminar,layihə yerli və xaricdəki təhsil imkanları barədə bilgiləndirmək məqsədi daşıyır.
Hədəfimiz-Gənclərin hərtərəfli inkişafı üçün məlumatlar,elanlar vermək,nəzəri və praktiki bilgilərini tətbiq etmək üçün sağlam platforma ərsəyə gətirmək bu sahədə dürüst təşəbbüsləri dəstəkləməkdir.
Misyamız-Biz təhsil saytı olmaqla,”Ulu Öndərimiz Heydər Əliyevin Təhsil Millətin gələcəyidir” şüarını yaşatmağı,ulusumuzun gəncliyimizin gələcəyi olan təhsillə bağlı toplumuzda maarifləndirmə işləri aparmağı,əsas misyamız hesab edirik.